Copyright Notice

Deze website en de inhoud ervan vallen onder het copyright van verlister.nl – © verlister.nl 2022. Alle rechten voorbehouden. Elke herdistributie of reproductie van een deel of alle inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve het volgende:

  • u mag alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik uittreksels afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf
  • u mag de inhoud kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijke gebruik, maar alleen als u de website als de bron van het materiaal erkent

U mag, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud niet verspreiden of commercieel exploiteren. U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of andere vorm van elektronisch zoeksysteem.